Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček
a jeho hosté, jubilejní 25. ročník

 

18.10. 2016 út. Dvořákova síň Rudolfina, 19.30

Slavnostní zahájení 25. ročníku

 

Václav Hudeček a vítěz Luhačovické akademie – housle, Ivo Kahánek – klavír

Simona Houda Šaturová- soprán, SOČR, dirigent Tomáš Brauner

 

P.I. Čajkovskij – koncert pro klavír a orchestr b moll, Rondo,  M. Ravel – Cikánka, W.A. Mozart – Il re pastore, „L´amero…“, B. Smetana – „Samostatně vládnu já“,
G. Donizetti – „Ah tardo…“ ad.

1 leták 25 ročnik


29.11. 2016 út. Sál Pražské konzervatoře, 19.30

„Setkání s Amadeem“ a další překvapení…

Miroslav Sekera  - klavír, Václav Hudeček a Antonín Čonka – housle,
Petr Nouzovský - violoncello, Kristina Fialová - viola

 

Barocco sempre giovane

J.J. Ryba – koncert pro housle a smyčce D dur,  W.A. Mozart – Sonáta pro housle a klavír
F dur, koncert pro klavír a smyčce F dur ad.


20.12. 2016 út. Velký sál Paláce Žofín, 19,30

„Vánoční setkání“

Václav Hudeček – housle, Nikola Uramová a Kristýna Kůstková – soprán,

Kühnův dětský sbor, sbormistr Jiří Chvála, Praga Camerata, dirigent Pavel Hůla

A. Vivaldi, J.J Ryba, W.A. Mozart, J. Teml, J. Krček


17.1. 2017 út. Sál Pražské konzervatoře, 19.30

„Mládí vs. empirie“

Václav Hudeček – housle, Jan Simon a vítěz soutěže Broumovská klávesa - klavír, Heroldovo kvarteto

W.A. Mozart – Koncert pro klavír a orchestr A dur, L. van Beethoven –
Sonáta pro housle a klavír F dur „Jarní“ , A. Dvořák – Romantické kusy ad.


21.2. 2017 út. Sál Pražské konzervatoře, 19.30

„Klasika v 21. století“

Václav Hudeček – housle, Vilém Veverka – hoboj, Jitka Hosprová – viola, Eva Gajarová - mezzosoprán, Martin Hroch – cembalo, Musica Lucis Praga

J. Haydn – koncert pro housle, violu a smyčce, J.S. Bach – koncert pro housle, hoboj a smyčce
d moll ad.


21.3. 2017 út. Sál Pražské konzervatoře, 19.30

„Večer přátel“

Václav Hudeček – housle, Lobkowicz trio
(Jan Mráček – housle, Ivan Vokáč- violoncello, Lukáš Klánský – klavír)

A. Dvořák - Dumky, B. Smetana - Trio g-moll ad.


11.4. 2017 út. Velký sál Paláce Žofín, 19.30

„Orquestrina“  Kletzmer, bolero, tango a skladby mladých českých autorů

Václav Hudeček – housle, Radek Baborák – lesní roh, Baborák Ensemble

N. Rota, A. Piazzola, L. Kogan, M.  Ravel, O. Brousek, J. Kučera, V. Krahulík


Poznámka: program bude postupně upřesňován či upravován!

Generální partner

Kooperativa CB png

Finanční partneři

UniCredit Bank CB

CEPS logo cerne na bilem

MusicCom