18.10. 2016 út. Dvořákova síň Rudolfina, 19.30

Slavnostní zahájení 25. ročníku

 

Václav Hudeček, Pavla Tesařová – housle,
Ivo Kahánek – klavír,
Simona Houda Šaturová- soprán,
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent Tomáš Brauner

A.Vivaldi, P.I.Čajkovskij, W.A.Mozart, G. Verdi, B.Smetana, M.Ravel, G.Donizetti

 

     37NDM.jpg     153YTB.gif

18 10 2016 plakatek koncertu


29.11. 2016 út. Sál Pražské konzervatoře, 19.30

„Setkání s Amadeem“ a další překvapení…

Miroslav Sekera  - klavír, Václav Hudeček a Antonín Čonka – housle,
Petr Nouzovský - violoncello, Kristina Fialová - viola

 

Barocco sempre giovane

J.J. Ryba – koncert pro housle a smyčce D dur,  W.A. Mozart – Sonáta pro housle a klavír
F dur, koncert pro klavír a smyčce F dur ad.

 

     37NDM.jpg     153YTB.gif

 


20.12. 2016 út. Velký sál Paláce Žofín, 19,30

„Vánoční setkání“

Václav Hudeček – housle, Nikola Uramová a Kristýna Kůstková – soprán,

Kühnův dětský sbor, sbormistr Jiří Chvála, Praga Camerata, dirigent Pavel Hůla

A. Vivaldi, J.J Ryba, W.A. Mozart, J. Teml, J. Krček

 

     37NDM.jpg     153YTB.gif

 


17.1. 2017 út. Sál Pražské konzervatoře, 19.30

„Mládí vs. empirie“

Václav Hudeček – housle, Jan Simon a vítěz soutěže Broumovská klávesa - klavír, Heroldovo kvarteto

W.A. Mozart – Koncert pro klavír a orchestr A dur, L. van Beethoven –
Sonáta pro housle a klavír F dur „Jarní“ , A. Dvořák – Romantické kusy ad.

 

     37NDM.jpg     153YTB.gif

 


21.2. 2017 út. Sál Pražské konzervatoře, 19.30

„Klasika v 21. století“

Václav Hudeček – housle, Vilém Veverka – hoboj, Jitka Hosprová – viola, Eva Gajarová - mezzosoprán, Martin Hroch – cembalo, Musica Lucis Praga

J. Haydn – koncert pro housle, violu a smyčce, J.S. Bach – koncert pro housle, hoboj a smyčce
d moll ad.

 

     37NDM.jpg     153YTB.gif

 


21.3. 2017 út. Sál Pražské konzervatoře, 19.30

„Večer přátel“

Václav Hudeček – housle, Lobkowicz trio
(Jan Mráček – housle, Ivan Vokáč- violoncello, Lukáš Klánský – klavír)

A. Dvořák - Dumky, B. Smetana - Trio g-moll ad.

 

     37NDM.jpg     153YTB.gif

 


11.4. 2017 út. Velký sál Paláce Žofín, 19.30

„Orquestrina“  Kletzmer, bolero, tango a skladby mladých českých autorů

Václav Hudeček – housle, Radek Baborák – lesní roh, Baborák Ensemble

N. Rota, A. Piazzola, L. Kogan, M.  Ravel, O. Brousek, J. Kučera, V. Krahulík

 

     37NDM.jpg     153YTB.gif

 


Změna programu vyhrazena

Generální partner

Kooperativa CB png

Finanční partneři

UniCredit Bank CB

CEPS CB png

MusicCom