20.2. 2018 út. Sál Pražské konzervatoře, 19.30

„Cembalo v proměnách času“

Václav Hudeček – housle, Edita Keglerová – cembalo,
Martin Hroch – cembalo, Barocco sempre giovane

J.S. Bach, A. Vivaldi, J. Haydn...

  


20.3. 2018 út. Sál Pražské konzervatoře, 19.30

„Pocta Josefu Vlachovi“

Koncert věnovaný nedožitým 95. narozeninám významného českého pedagoga a interpreta

Václav Hudeček – housle, Dana a Jana Vlachovy,
Jiří a Marie Vodičkovi, Michal Ericsson a další, Český komorní orchestr

G.P. Telemann, W.A. Mozart, P.I. Čajskovskij

  


24.4. 2018 út. Velký sál Paláce Žofín, 19.30

„Setkání žánrů“

Václav Hudeček, Čechomor a hosté na jarním Žofíně…

  

MINULÉ KONCERTY 26. ROČNÍKU

24.10. 2017 út. Dvořákova síň Rudolfina, 19.30

Slavnostní zahájení 26. ročníku

Václav Hudeček a Jan Mráček – housle,
Jana Kurucová - mezzosoprán,
Luciano Mastro - tenor
Symfonický orchestr Českého rozhlasu,
dirigent Jan Kučera

W.A. Mozart, P. de Sarasate, G. Bizet

 

24 10 Leták

21.11. 2017 út. Sál Pražské konzervatoře, 19.30

„Můj vzor“ Koncertní setkání talentů s inspirujícími osobnostmi 

Václav Hudeček, Matteo Hager – housle,
Ladislav Horák a Markéta Laštovičková – akordeon/bandoneon,
Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře, Chuhei Iwasaki - dirigent

J. Suk, A. Vivaldi, E. Suchoň, J. Meisl, A. Yasinski,
V. Runchak, V. Trojan, J. J. Benda, A. Piazzolla  


20.12. 2017 st. Velký sál Paláce Žofín, 19.30

„Vánoční setkání“

Václav Hudeček – housle, Jiří Bárta – violoncello, Terezie Fialová – klavír,
Jana Melišková, Markéta Szendiuchová – soprán, Marie Vrbová – alt,
Český filharmonický sbor Brno, Dětský pěvecký sbor Radost Praha,
Musica Lucis Praga, Petr Fiala - dirigent


J.S. Bach, J.V.H. Voříšek, W.A. Mozart, G.F. Händel


23.1. 2018 út. Sál Pražské konzervatoře, 19.30

„Hlas strun“

Václav Hudeček - housle,
Emil Rovner  – violoncello, basbaryton,
Barocco sempre giovane, umělecký vedoucí Josef Krečmer

G. P. Telemann, A. Vivaldi, J. Haydn, A. Arenskij, P. I. Čajkovskij, W. A. Mozart

 

 

 

Generální partner

Kooperativa CB png

Finanční partneři

UniCredit Bank CB

CEPS CB png

MusicCom