20. 12. 2016 / 19:30
Velký sál Paláce Žofín

„Vánoční setkání“

Václav Hudeček - housle,
Nikola Uramová a Kristýna Kůstková – soprán,
Praga Camerata, umělecký vedoucí Pavel Hůla,
Kühnův dětský sbor, Jan Kalfus – klavír,
sbormistr Světlana Tvrzická

Baner Vanocni koncert


HENRY PURCELL (1659 – 1695):
     Abdelazer, suita pro smyčcový orchestr

ANTONIO VIVALDI (1678 – 1741):
     L´Estro Armonico, op. 3, Koncert č. 3 G dur pro housle a smyčcový orchestr
     (Allegro, Largo, Allegro)

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685 – 1759):
     „V´adoro  pupille“ (árie Kleopatry z opery Giulio Caesare)

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791):
     Exultate jubilate
     (Alleluja)

ANTONIO VIVALDI (1678 – 1741):
     Laudamus te
     (Gloria)

JIŘÍ TEML (*1935):
     Čas radosti nastává
     (Pásmo vánočních zpěvů pro dětský sbor, klavír, housle, hoboj, flétnu a fagot)

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685 – 1759):
     Scherzano sul tuo volto (duet z opery Rinaldo)

CÉSAR FRANCK (1822 – 1890):
     Panis Angelicus

JAN JAKUB RYBA (1765 – 1815):
     Slavíček

ANDREW LIOYD WEBBER (*1948):
     Pie Jesu

Tichá noc, Narodil se Kristus Pán                                                                                                    


     37NDM.jpg     153YTB.gif


Změna programu vyhrazena

Generální partner

Kooperativa CB png

Finanční partneři

UniCredit Bank CB

CEPS CB png

MusicCom