Slavnostní vánoční koncert


108OGZ.jpg

Václav Hudeček - housle
Claudi Arimany – flétna
Miroslav Matějka – flétna
Aleš Briscein – tenor
Michaela Katráková – soprán

Kühnův dětský sbor
Virtuosi Pragenses
Milan Lajčík - um. ved.


Henry Purcell (1659 - 1695):
     Gordický uzel - svita č.1 pro smyčcový orchestr
           Ouverture
           Air
           Rondeau
           Air
           Gigue

Franz Schubert (1797 - 1828):
     Ave Maria / soprán

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):
     Braniborský koncert pro koncertantní cembalo,
     flétnu, housle a smyčcový orchestr č. 5 D dur, BWV 1050
          Allegro
          Affettuoso
          Allegro

Adolphe-Charles Adam (1803 – 1856):
     Vánoční zpěv / tenor

Giuseppe Giordani (1751 - 1798):
     Caro mio ben  (Má nejdražší) / tenor

César Franck (1822 - 1890):
     Panis Angelikus / soprán, tenor

Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788):
     Koncert d moll pro flétnu a smyčcový orchestr
          Allegro
          Un poco andante
          Allegro di molto

Jakub Jan Ryba (1765 - 1815):
     Vánoční pastorela

Výběr z českých vánočních koled


  • Změna programu vyhrazena

  • Vstupenky on-line 37NDM.jpg 153YTB.gif

  • V případě vyprodaných vstupenek vybraného koncertu v jednom z rezervačních systémů využijte, prosím, ke koupi vstupenek druhý rezervační systém.

Generální partner

Kooperativa CB png

Finanční partneři

UniCredit Bank CB

CEPS CB png

MusicCom