„Basa tvrdí muziku“
17. února 2015, 19.30
Sál Pražské konzervatoře

Václav Hudeček, Petra Kohoutová – alt, Panochovo kvarteto, Rostislav Tvrdík – kontrabas,
Slávka Vernerová-Pěchočová – klavír


Jaroslav Krček (*1939):
     „Vandrovali hudci“ 

Camille Saint Saëns (1835 – 1921):
     Slon (Karneval zvířat)

Johann Benda (1714 – 1752):
     Koncert G Dur, pro housle a smyčcový kvintet (orchestr)
          Allegro
          Grave
          Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791):
     Smyčcový kvartet G dur,  KV 80 "Lodi - Quartett"
          Adagio
          Allegro
          Minuetto
          Rondeau. Allegro

*****

Franze Schubert (1797 – 1828):
     Kvintet pro  klavír, housle, violu, violoncello a kontrabas, op. 114 "Pstruh"
          Allegro vivace
          Andante
          Scherzo. Presto
          Andantino
          Finále. Allegro giusto


Změna programu vyhrazena

on-line 37NDM.jpg nebo 153YTB.gif


Basa tvrdí muziku...

… tak zní nejen lidová moudrost, ale i název druhého letošního Svátku hudby, který představí tento strunný smyčcový nástroj, nedílnou součást orchestrů a komorních ansámblů, v sólové podobě.  17. února se do zvuku kontrabasu v podání Rostislava Tvrdíka za doprovodu Panochova kvarteta, ve vzácné společnosti Václava Hudečka, pianistky Slávky Vernerové-Pěchočové a altistky Petry Kohoutové můžete zaposlouchat na Pražské konzervatoři, kde se uskuteční další z koncertů cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté.

Kontrabas vznikl na začátku 16. století, kdy se formovala a hlasově rozmnožovala nástrojová skupina . Tehdy se kontrabas nazýval jako violon, či kontrabasová viola da gamba a byl vybaven šesti- i sedmistrunné ostruněním s laděním vycházejícím z ladění viol da gamba. V klasicismu pak měl violon o dvě struny méně a začalo se užívat tzv. vídeňského ladění. Posuneme-li se o etapu dále do romantismu, tehdy ztratil violon pražce a začalo se používat označení kontrabas. Dnes je běžné používat čtyř- nebo pětistrunné kontrabasy. Výjimky tvoří kontrabasy šestistrunné, existovaly také třístrunné kontrabasy, které však svou nepoužitelností brzy zkrachovaly.

Dodnes panuje nejednotnost, zda kontrabas patří do houslové, nebo violové rodiny smyčcových nástrojů. Kontrabas má velmi podobnou stavbu jako viola da gamba a stejně jako ona je laděn v kvartách. Oproti viole da gamba ale nemá na hmatníku pražce, má méně strun a jeho efa na horní desce jsou více podobné houslovým. Z historického hlediska ho však můžeme jednoznačně řadit do violové rodiny. Prvky analogické prvkům houslové rodiny vznikaly vlivem houslových nástrojů v hudbě, kdy se kontrabas svou podobou snažil více připodobnit houslím. Také mnohé snahy houslařů jakkoli násilně změnit konstrukci kontrabasu na "houslovou" dopadly neúspěšně.

V barokní hudbě měly kontrabasy a violoncella důležitou funkci vedení basového hlasu, tzv. basso continuo. V 17. a 18. století byla pro kontrabas s tehdy terc-kvartovým tzv. vídeňským systémem ladění napsáno mnoho koncertů, například z pera  J. Spergera nebo V. Pichla. Také Joseph Haydn napsal kontrabasový koncert, který se ale ztratil. Z období vídeňského klasicismu nesmíme opomenout ani Mozartovu koncertní árii „Per questa bella mano“, kde má kontrabas sólo. Kontrabasový repertoár rozšířili ale i Paganini, Schubert nebo Saint-Saëns. A právě díla posledních dvou zmíněných skladatelů zazní i na svátečním basovém koncertu. O ukázky ze zoologické hudební sondy – Slona ze Saint-Saënsova Karnevalu zvířat či Schubertova kvintetu Pstruh – se postará známý basista nejen z Krčkovy Chorey Bohemicy Rostislav Tvrdík.

Tvrdík je absolventem ostravské konzervatoře a jako kontrabasista působil v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Dnes je kromě zmíněné Chorey členem svátečnímu publiku známé Musicy Lucis Praga nebo orchestru Státní opery Praha. Kromě hry na kontrabas se Rostislav Tvrdík věnuje i organizátorské činnosti na poli kultury a v loňském roce založil bigbítovou kapelu Svatopluk.

Vedle Tvrdíka se hosty Václava Hudečka na únorovém koncertu stane Panochovo kvarteto, klavíristka Slávka Vernerová – Pěchočová, altistka Petra Kohoutová a

kromě zmíněných skladeb nabídne únorový hudební svátek i ukázku z tvorby Bendy a Mozarta a také jedno hudební překvapení na úvod. Zkrátka Tvrdík stvrdí, že basa tvrdí muziku na dalším neotřelém večeru Hudečkova cyklu Svátky hudby v Praze již 17. února, nepropásněte jej!

Vstupenky na koncerty cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, jsou v prodeji v sítích Ticketportal a Ticketpro. Více informací najdete na www.svatkyhudbyvpraze.cz.

Generální partner

Kooperativa CB png

Finanční partneři

UniCredit Bank CB

CEPS CB png

MusicCom